Du är dina sinnen

Alla har vi nog hört uttrycket ”du är vad du äter” och ofta relaterar man detta till med vad man stoppar i sig kroppsligen, dvs att äta försöka äta hälsosamt. Många tror också att det räcker med detta för att vara i balans och må bra.

Vad många inte är medvetna om är att allt du konsumerar påverkar dig kroppsligt, mentalt och emotionellt. Detta via alla dina sinnen; det du hör och lyssnar på, det du ser och tittar på och det du äter/dricker. Allt hör samman och fokuserar man bara på en del av dessa så skapar det ofta obalans i kropp, själ och sinne.

Att ha med sig här är att allt är energi i olika skepnader; du, naturen, det materiella, djuren, jorden med mera, precis allt. Och vi utbyter energi med varandra hela tiden, inte bara vi människor utan med allt omkring oss. Ibland vet vi bara att en plats inte är bra, att en människa vi möter inte är någon vi vill ha i våran närhet, att när vi går in i ett rum kan man känna om den är spänd eller glädjefylld. Vi påverkas av allt omkring oss och behöver lära oss att bli mer medvetna om vilka sorts energier vi vill omge oss med. Och för att bli medveten behöver vi uppmärksamma vad vi tillåter att finnas i vårat liv och besluta om det är det vi vill ha eller ej. Kanske utsätter du dig för energier som är ohälsosamma utan att du vet om det?

För dig som vill bli mer medveten och uppnå en bättre balans i livet, läs gärna nedan och lägg ner lite tid och reflektion på vad du kan göra för att uppnå en högre grad av välbefinnande på alla områden i ditt liv. Skriv gärna en dagbok som du kan gå tillbaka till och reflektera då och då.

Det du hör och lyssnar på

Vad lyssnar du på? Musik som är nedlåtande, aggressiv eller lugnande och positiv? Lyssnar du på människor som är negativa och fulla av rädslor?? Vilka tankar har du? Lyfter det dig eller höjer det dig?

Fråga dig om du vill och borde konsumera det du lyssnar och hör på. Höjer det din livskvalité?

Det du ser och tittar på

Vad ser du på TV, lyfter det dig eller skapar det känslor som sänker din energi och humör?

Hur ser du på världen, din familj och omgivning? Njuter du av det du ser på tallriken?

Vad läser du?

Bli medveten om vilka känslor som kommer när du ”ser” på olika saker. Blir du glad eller blir du nedstämd?

Det du äter/dricker och säger

Vad stoppar du i din kropp? Är det processad mat, socker, gluten, kött eller är det mestadels vegetarisk mat utan en massa kemikalier? Hur påverkar detta din kropp, blir du piggare och har en jämn energi över dagen? Bli medveten om hur din kropp reagerar på det du tagit in. Fundera på om det du har på tallriken har levt ett bra liv och är energi som kommer att fylla din kropp på ett positivt sätt. Hur smakar maten? Kroppen är en maskin som behöver rätt bränsle för att fungera optimalt.

Vad säger du till dig själv och om andra, är du nedlåtande, fördömande eller höjer du dig själv och de omkring dig? Utvecklas du som människa och själ av andra och dig själv?

Ställ dig frågan om de du har omkring dig är bra för dig och fundera på om det finns något du behöver förändra hos dig själv?

Det behövs inte så mycket för att nå ett högre välbefinnande, börja med att förändra lite i taget och du kommer snabbt märka hur allt förändras och blir mer harmoniskt och glädjefyllt!

Kategorier: Meditation
Till toppen