Personuppgiftspolicy

Hur hanterar Själens Inre Röst dina personuppgifter?

Din integritet av största vikt och det är därför väsentligt att du som kund, kursdeltagare, etc. känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt och att du är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Användarvillkor
Vid bokning ingår kunden avtal direkt Själens inre röst.

Behandling av personuppgifter
När en kund bokar en tid samlas de personuppgifter som Själens inre röst anses vara nödvändiga in.

Insamling av personuppgifter
Personuppgifter samlas in om den som bokar hos Själens inre röst samt frivilligt anmält sig till nyhetsbrev.
Personuppgifter är information som personligen identifierar dig.
De uppgifter som samlas in är namn, e-post och telefonnummer.

Ändamål med behandlingen
Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokning och anmälan av nyhetsbrev. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av Själens inre röst.

Hur länge lagras dina uppgifter?
Själens inre röst sparar personuppgifterna så länge du är kund eller i annat fall upp till 1 år.

Delning av uppgifter
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen som listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Själens inre rösts drift, underhåll och utskick via e-post.

Rättigheter och Kontakt
Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Själens inre röst kan du skicka ett meddelande till sjalensinrerost@gmail.com

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

Bokningsregler, ansvar och förpliktelser

1. Jag är villig att bli guidad genom avslappning, visuell föreställning, hypnos och/eller minskning av stress via olika tekniker. Jag är medveten om att dessa modeller är icke-medicinskt av naturen och det är mitt ansvar att konsultera min läkare kring alla förändringar kroppsligen och medicinskt.

2. Jag förstår att ovan modeller inte är substitut för medicinsk behandling och jag har blivit hänvisad att konsultera min läkare eller annan hälsopraktikant gällande alla sorters behandlingar jag är under, gammal som ny åkomma.

3. Jag förstår att alla förändringar är min egen och tar fullt ansvar för detta. Jag förstår att all healing är självhealing och att Veronica bara är utföraren i processen med syfte att hjälpa mig. Det är mitt ansvar att vara öppen och ärlig samt att ge all information och detaljer som kan hjälpa mig att uppnå mina syften med sessionen.

4. Jag förstår att jag kan få råd eller bli tilldelad att göra förändringar i mitt liv, detta av mitt högre jag i syfte att förändra det jag har intentionen för. Jag förstår att den här informationen och de råd jag får för förändring inte kommer från Veronica utan från mitt högre jag.

5. Jag förstår att kan välja att inte gå vidare med sessionen om något inte känns rätt, detta ur vad som är bäst för mig. Veronica är inte heller ansvarig för resekostnader eller egen försening till sessionen, inte heller återbetalningsskyldig om förhinder inträffar från min sida.

6. Jag förstår att våran session kan bli inspelad för min användning efteråt. Jag förstår också att i dessa typer av metafysiska sessioner kan energin i rummet påverka utrustning och inspelning som t ex statiska störningar eller att inspelningen är tom.

7. Jag förstår att mitt namn och övrig personlig information är konfidentiell och kommer att bli behandlad som sådan i enlighet med GDPR.

8. Jag tillåter att Veronica får dela information från sessionen samt skriva om det i t ex en blogg eller bok i framtiden. Detta med kravet att allt som kan identifiera mig personligen är borttaget eller ändrat.